Skip to main content

Te Tumu Paeroa offers graduates opportunity to build kete of knowledge in Māori land administration

Te Tumu Paeroa is proud to launch Taupae Pia, a new programme for graduates looking to develop a career in Māori land administration.

E ahu tika ai te pia me tū ki te taupae o te maunga, mātai whenua ai

“Whenua Māori is taonga tuku iho and we want to tautoko aspiring future leaders in whenua Māori to develop skills for the wider benefit of Māori,” says Te Tumu Paeroa Chief Executive Dr Charlotte Severne.

The new 12-month programme will enable graduates with a passion for protecting whenua to gain experience and knowledge in all areas relating to Māori land administration, how it relates to their chosen discipline and build transferable skills that can benefit whānau, hapū and iwi.

“This programme is one way we can contribute to continued improvement in Māori land administration and help our rangatahi carve a valued career pathway in whenua management and governance”, said Dr Severne.

Te Tumu Paeroa Pou Tikanga, Te Hāmua Nikora will awhi graduates throughout their 12 months with the organisation to ensure their journey is grounded in tikanga Māori.

The programme name, Taupae Pia, represents the hill or ridge graduate students can look out to survey the future while still connecting to the past.

“The programme is designed so participants will gain rich experience in all aspects of our mahi – from working directly with owners, engaging with the Te Kooti Whenua Māori (Māori Land Court), understanding governance and financial management, to supporting Māori agribusinesses”, says Taupae Pia programme manager, Sara Passmore.

Applications for Taupae Pia are open online from 13 July to 16 August 2020, with the first cohort starting in February 2021.

Graduates can apply online at Taupae Pia https://taupaepia.tetumupaeroa.co.nz/

Mā Te Tumu Paeroa ngā pia puta whare wānanga e whakawhiwhia ki tētahi mahi hanga kete mātauranga whakataka whenua Māori.
E ahu tika ai te pia me tū ki te taupae o te maunga, mātai whenua ai

E whakahī ana a Te Tumu Paeroa ki te whakarewa i te hōtaka hou nei o Taupae Pia mō ngā pia puta whare wānanga e hiahia ana ki te whakaahu mahi whakataka whenua Māori.

“He taonga tuku iho ngā whenua Māori, ā, e hiahia ana mātou ki te tautoko i ngā ihorei mahi whenua Māori o āpōpō kia koi ake ai ngā pūkenga hei oranga mō Ngai Tātou whānui tonu,” tā Te Kaitiaki Māori, ūpoko o Te Tumu Paeroa, Dr Charlotte Severne.

Mā te hōtaka kotahi tau nei ngā pia kaingākau tiaki whenua whai wāhi rā ki te whiwhi wheako mahi, mātauranga hoki ki ngā āhuatanga whakataka whenua Māori katoa, nā, ka marama ki tō te mahi aro ai ki ā rātou e whiriwhiri mahi me te hanga Pūkenga whakawhiti e hua ai ō rātou whānau, hapu, iwi hoki.

“Mā te hōtaka nei mātou e awhi atu i te kounga ake o ngā kaiwhakataka whenua Māori me te whakatakoto huarahi whai mahi whakahaere whenua,” tā Dr Severne.

Mā te Pou Tikanga o Te Tumu Paeroa a Te Hāmua Nikora ngā pia e tauawhi hei ō rātou marama ngāhuru mā rua, e tūturu ai ngā tikanga Māori hei mahere i tō rātou haere.

Ko te ingoa o te hotaka, Taupae Pia, ka kōrero mō te hiwi o te maunga e tū ai ngā pia, titiro atu ai ki ōnamata, ki anamata hoki.

“He nui tonu ngā pūkenga ka riro i ngā pia- te mahi tahi me ngā kaipupuri, te whai wā me Te Kooti Whenua Māori, te mārama ki ngā tikanga whakahaere me te whakarato Pūtea, tae noa ki te tautoko i ngā pakihi ahu whenua Māori’, tā te kaiwhakahaere hōtaka o Taupae Pia a Sara Passmore.

Kei te ipurangi ngā tono whakauru ki Taupae Pia atu i te 13 o Hongongoi ki te 16 o Hereturikōkā, ka tīmata te kapa mahi tuatahi hei te Huitanguru 2021.

Back to News